IoT-projekti: Tomaattivahti

Ideoimme ja toteutimme Tero Karvisen vetämällä Internet of Things -työpajalla kasvihuoneen olosuhteita valvovan järjestelmän. Koekasviksi valitsimme tomaatin, josta projekti sai työnimensä “Tomaattivahti”.

 

arduino_tomato
Tomaattivahti toiminnassa

Tomaattivahti mittaa neljää asiaa: lämpötilaa, valoisuutta sekä ilman- ja mullan kosteutta. Tarkoituksena oli mitata vielä ilman CO2-pitoisuutta, mutta tähän emme saaneet tarvittavaa sensoria. Jos kasville suotuisten olosuhteiden raja-arvot ylittyvät, lähettää järjestelmä käyttäjälleen huomautuksen sähköpostitse. Arduinon sarjaportin tulosteiden lukemisen, käsittelemisen ja sähköpostihuomautusten lähettämisen hoitaa kerran tunnissa ajettava (Cron) Python-skripti. Sähköpostit lähetetään Mailgun-palvelun kautta.

 

arduino_breadboard
Laitteen kykentä
DHT11 Arduino
S PIN 2
+ 5V
GND
FMS Arduino
S PIN 7
+ 5V
GND
KY-018 Arduino
S A5
+ 5V
GND

Tarvikkeet:

Arduino UNO
Koekytkentälevy
Hyppylankoja
USB A-B -johto
Funduino Moisture Sensor
DHT11
LDR KY-018

Lähdekoodi:

https://github.com/ledeveo/Tomaattivahti

Lähteet:

http://botbook.com/
https://www.mailgun.com/
https://www.arduino.cc/en/main/software
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235429/
https://arduino-info.wikispaces.com/DHT11-Humidity-TempSensor
https://learn.sparkfun.com/tutorials/soil-moisture-sensor-hookup-guide

Tekijät: Leo Koskiluoma, Juuso Puroila

Juuson blogi projektista:
https://juusopuroila.wordpress.com/2017/03/23/internet-of-things-tyopaja-osa-1/

Advertisements